Kalite Belgelerimiz

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Velilerimizin gereksinim ve beklentileri doğrultusunda, uygulamakta olduğumuz tüm iş süreçlerimizi mevzuat ve standartlar ile uyumlu hale getirerek, Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazandık. Bu sayede uygulamalarımızdaki sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik ilkesini şirket olarak benimsedik.

ISO 10002:2015 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Müşteri memnuniyeti yönetim sistemleri için bir standardın adıdır. Bu standart, müşteri şikayetlerinin etkin bir şekilde ele alınması ve çözülmesi için bir çerçeve sunar. ISO 10002, bir organizasyonun müşteri şikayetlerini profesyonel bir yaklaşımla ele almasını ve müşteri memnuniyetini arttırmak için iyileştirici önlemler almasını sağlamayı amaçlar.

ISO 27001:2013 Bilgi Teknolojisi – Güvenlik teknikleri

Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için bir rehber standardın adıdır. Bu standardın amacı, ISO 27001 standardının gerekliliklerini detaylandırmak ve organizasyonlara bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulumu ve işletimi konusunda rehberlik etmektir.

Bize Ulaşın!