Deneme

Oyun temelli programlar, okul öncesi eğitimde kullanılan farklı yaklaşımların bir araya getirilerek kullanılması, ancak hepsinin merkezinde “oyun” un bulunması ile oluşur. Çocuklar deneyip yanılarak, oyun oynayarak, beş duyusunu aktif olarak kullanarak, kendini özgürce ifade ederek, okulun farklı alanlarında dolaşarak, öğretmeni ile etkileşim halinde kalarak, sorular sorarak ve açık uçlu materyallerle oynayarak gelişir ve öğrenir.

Temel felsefemiz, dünya çapında kullanılan, merkezine oyunu alan tüm yaklaşımları eğitim programlarına dahil ederek kullanmaktır.

Bundan yola çıkarak programımızın genel çerçevesini aşağıdaki maddelerle özetleyebiliriz;

Oyun temelli bir eğitim programıdır.
İki haftalık periyodlarla temalar değişiklik gösterir.
Farklı yaş gruplarına göre planlanan tüm çalışmaların temelinde “oyun” vardır. Bu oyunlar bazen çocukların doğal akışta yürüttüğü, bazen de yarı yapılandırılmış yani öğretmenin genel çerçevesini hazırlamış (kurgulamış) olduğu etkinliklerle ilerler.
Oyunla Gelişen Program, MEB müfredatına uygun ve dünya standartlarını da sürece dahil eden bir programdır
Tüm yaş gruplarında yoğunlaştırılmış ve yine oyun temelli İngilizce programları uygulanır
Öğretmen, çocuklarla birlikte oyunlar oynayan, gözlem yapan, destekleyen, altyapı ve gerekli koşulları oluşturan, gelişim ve öğrenme sürecini pozitif ve keyifli hale dönüştüren kişidir
Çocuğun elinden çıkan “her şey” onun gelişim ve öğrenme sürecinin bir parçası olarak görülür
Bu bakış açısı çocukla da paylaşılmakta ve onun kendi gelişim ve öğrenme sürecinin takibine katılımı sağlanmaktadır
Her gün mutlaka okul bahçesine çıkılır ve programın bir bölümü burada uygulanır
Hava koşullarına göre günde 15 dakika ile 1.30 saat arasında değişen sürelerde okul bahçesi ve açık alanlar kullanılır
Bunun için senenin başında tüm çocuklar için “1 adet yağmur botu- çizmesi, 1 adet yağmurluk, yağmur tulumu- pantolonu, su geçirmez bere- eldiven” talep edilir.
Bir günlük eğitim akışı içerisinde birden fazla gelişim ve öğrenme alanı, aynı anda desteklenir. Tüm çalışmaların temelinde “oyun” vardır.
Tüm yaş gruplarında güne “çember zamanı” ile başlanır. Çocukların kendini ifade ettiği ve diğer arkadaşlarını dinlediği çember zamanı, konuşma, dinleme, anlama, grup içinde kendini ifade etme gibi becerileri destekler. Orta ve büyük gruplarda çember zamanı güne başlarken ve günü sonlandırırken 2 kez uygulanır.
Gezi ve konuk çalışmaları aylık çerçevede yer alan temalar kapsamında organize edilir.
Tüm yaş grupları, her gün 3 tür oyun oynar. Dramatik Oyunlar, Motor Beceri Oyunları, Duyu- destek oyunları
Bir günlük eğitim akışı içerisinde 3 çeşit oyunun her birine yaş gruplarına değişiklik göstermekle birlikte ortalama 30 dakika ile 60 dakika arasında süreler verilir. Bu sürelere, oyuna hazırlık, giriş, sonlandırma ve değerlendirmeler dahildir.
Öğretmen bu oyunlar sırasında bazen katılımcı, bazen yönlendirici, bazen de yalnızca gözlemci olarak rol alır.
Öğretmenler, oyun temelli program içerisinde; yönlendirme, yapılandırma ve derinleştirme, genişletme, katkı sağlama ve yansıtma gibi becerileri kullanır.
Işık Atölyesi, Yaşam Becerileri Atölyesi, Müzik- Ritim Atölyesi aktif olarak kullanılır. Atölyelerdeki etkinlikler temalarla paralel olacak şekilde planlanır.
Ölçme- değerlendirmede çok yönlü veri toplama metodu kullanılır ve süreç odaklıdır
Geçerliliği ve güvenirliliği olan oyun ölçekleri ve kuramları, değerlendirme aşamasında kullanılır
Aile katılımı önemsenir ve bunun için çeşitli çalışmalar yürütülür.

Bize Ulaşın!